Pani mgr inż. Maria Balawejder - dyrektor SP 14 z kwiatami od mieszkańców Staroniwy, które w ich imieniu wręczył Przewodniczący Rady Osiedla - 02.12.2006 r.


Powrót