Jak nie ma du¿ych tam to sam potok Mikoœka jest bardzo w¹ski.


Powrót