Pomnik rozstrzelanych - Miejsce Pamięci Narodowej - na cmentarzu na Staroniwie, przy którym odbyły się modlitwy - 1 czerwca 2018 r.