Pan Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, z młodszą przedtawicielką naszego osiedla, przecina wstęgę otwierajac nową, piękną, wykonaną w standarcie 21 wieku, ulicę Jana Wywrockiego - 23 wrzesień 2016 r.


Powrót