Przedstawiciele Urzedu Miasta Rzeszowa Biorący Udział w uroczystym otwarciu ulicy Jana Wywrockiego na nazsym osiedlu - 23 wrzesień 2016 r.


Powrót