Panie z Stowarzyszenia Krystyn, z naszego osiedla, w pięknych strojach, obok zabytkowy samochód którym Panie wraz z Panem Prezydentem objeżdżały nowo-otwartą ulicę Jana Wywrockiego - 23 wrzesień 2016 r.


Powrót