Przybyłych na tę uroczystość i zaproszonych gości wita Przewodniczący Rady Osiedla Staroniwa Julian Jaworski - 29 maj 2018 r.