Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, nadaje nazwę temu rondu im. "Rozstrzelanych 1 czerwca 1943 r." i odsłania tablicę z nazwiskami rozstrzelanymi mieszkańcami Staroniwy = 29 maj 2018 r.-