Pan Jacek Kloc - wnuczek rozstrzelanego, w imieniu rodzin, których bliścy zginęli w tym dniu, krótko opisał to wydarzenie i zapewnił, że pamięć o nich nie przeminie - 29 maj 2018 r.