Pamiątkowe zdjęcie z dziewczynkami, które zajęły 3 pierwsze miejsca - z pucharami, oraz z dyplomami za 4 i 5 miejce - 6 grudzień 2019 r.


Powrót