Rada Osiedla Szkoła Kościół Przedszkole Os.Dom Kultury Forum
Strona Główna

znak flaga znak flaga

Związek Strzelecki "Strzelec"

Ostatnie wydarzenia:

 W dniu 26 listopada 2016 r. (sobota) odbył się XII Andrzejkowy Marsz na Orientację Świerczów-Kolbuszowa 2016 o puchar Komendanta Okręgu Strzeleckiego
Na trasie marszu o długości ok. 10km, ścieżkami i drogami leśnymi, uczestnicy – również orlęta z naszej drużyny, musieli odnaleźć punkty kontrolne (PK), umieszczone na mapie w skali 1:25000.
 Na punktach drużyny wykonywały zadania:
1. sztafeta „koperta” 5x5
2. pokonywanie terenu skokiem 10 m, czołganiem 20 m, skokiem 10m
3. transport skrzynki amunicyjnej
4. rzut granatem
5. strzelanie z broni pneumatycznej
6. sztafeta „orientacji”

 Poniżej kilka zdjęć z tego marszu.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z świeta flagi i 3-go maja w 2016 r.:

Zdjęcia z pobytu na poligonie w Budach Głogowskich 23.04.2016 r.: www.photos.google.com/share/AF1QipMhAQVdRAEdWqYcyzps2YWFNuTN1Q4CKG- -3QeDUVqrHyBchF413LMWfiAvvGk30w?key=OUhYMDZUNWR3RndWZXZvR3RLZjZ4XzVGejVkeUNn

Na naszym osiedlu od kilku lat działa, przy SP 14 na Staroniwie, młodociana drużyna strzelecka. Drużyna ta działa w oparciu o wypracowany w 1932 roku statut ZS oraz instrukcję Orląt Związku Strzeleckiego. Za patrona Orląt obrano bohaterskiego syna Ziemi Rzeszowskiej płk Leopolda Lisa-Kulę, (który również jest patronem Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie). Nazwa organizacji nawiązała do Orląt Lwowskich - najmłodszych obrońców Lwowa z 1918 i 1919 r., oraz godła naszej ojczyzny Rzeczypospolitej Polski.
Należy przypomnieć, że Szkoła Podstawowa nr 14 na Staroniwie ma za swojego patrona Orlęta Lwowskie już od 25 lat i jest pierwszą z podkarpackich Szkół noszących imię tego patrona.
Obecnie kontynuowuję się idee przedwojennych Orląt, organizując Drużyny Orląt, będące integralnym elementem jednostek Strzeleckich ZS. Dlatego Rota przyrzeczenia, którą wypowiadają orlęta i Prawo Orląt, mają taką samą treść jak w latach 1934-1939. Obecnie mundur jest wzorowany ma mundurze organizacyjnym z lat międzywojennych.
Opiekunem młodocianej drużyny strzeleckiej czyli Orląt Związku Straeleckiego jest Pan insp. ZS Henryk Klimek.

Nasza drużyna.

Orlętami w Związku są dziewczęta i chłopcy w wieku 10-15 lat. Orlęta zorganizowane są w pododdziały pozostające w strukturach właściwej Jednostki Strzeleckiej. My należymy do Jednostki Strzeleckiej 2021w Rzeszowie. Obecny mundur orlęcy jest wzorowany na mundurze organizacyjnym z lat międzywojennych, który składał się z bluzy w kolorze khaki z granatowymi naramiennikami i mankietami rękawów , granatowych spodni lub spódnicy oraz granatowego beretu z metalowym orłem strzeleckim a teraz z haftowanym orzełkiem strzeleckim wpisanym w literę „O”.. Dzisiejszy mundur nie posiada tylko granatowych elementów. Orlę nosi na rękawach munduru naszywki „ORLĘTA”, Jednostki Strzeleckiej oraz flagę.Nasza drużyna działa od dwóch lat przy Szkole Podstawowej Nr 14 im Orląt Lwowskich.
Dowódcą jest insp. ZS Henryk Klimek
W roku szkolnym 2015/2016 liczy 18 orląt, są to uczniowie szkoły:
Antosz Adrian
Błażej Magdalena
Chmiel Jan
Fura Michał
Giża Aleksander
Hałabuda Edmund
Kozłowska Maja
Ledniowski Jakub
Leniar Julia
Nowak Zuzanna
Płonka Jakub
Stachowicz Maksymilian
Świerk Szymon
Wójcicki Wiktor
Wróbel Adam
Ziobro Bartosz
Żołobajluk Anita
Żołobajluk Hubert
Zajęcia odbywają się w środę od 13;30 do 14:20 w budynku szkoły.
Celem pracy szkoleniowo-wychowawczej jest przygotowanie młodzieży orlęcej do przyszłej służby strzeleckiej pełnionej dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.
Tematyka zajęć orlęcych obejmuje; historię Orląt i walk o niepodległość Rzeczypospolitej oraz musztrę, podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawy sztuki przetrwania , terenoznawstwo, strzelectwa sportowego.
Stopnie w drużynach orlęcych są jednym z elementów systemu wychowawczego. Orlęta zdobywają stopnie przystępując do prób, podczas kilku miesięcy muszą wykonać określone zadania związane z pracą na sobą, życiem w rodzinie oraz obowiązkami szkolnymi a także z wiedzy i umiejętności orlęcych. Stopień orlęcy jest przyznany, jeżeli kandydat do stopnia prawidłowo spełni wszystkie wymagania danego stopnia. Daje to dziecku świadomość, że zdobyty stopień jest wynikiem jego osobistej pracy nad sobą oraz umacnia wiarę we własne siły i daje poczucie własnej wartości.
W okresie międzywojennym wyróżniano trzy stopnie orlęce: orlę, starsze orlę i patrolowy.


Obecnie wyróżnia się cztery stopnie orlęce:-------------------------------------------------orlę, ..............starsze orlę, ................ patrolowy, .............przodownik.
Oznaczenie stopnia noszone jest na kołnierzu munduru.

W drużynie 7 orląt uzyskało stopień starsze orlę, są to Błażej Magdalena, Fura Michał, Kozłowska Maja, Nowak Zuzanna, Płonka Jakub, Wróbel Adam, Żołobajluk Hubert. Pełnią oni funkcję sekcyjnego.

Zdjęcia z awansu.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z wyjść na uroczystości patriotyczne i kościelne.: